Ενημερωθείτε για τις θέσεις εργασίας στο fru.GR

- Την τρέχουσα περίοδο δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κενές θέσεις εργασίας

Μπορείτε να μας αποστείλετε τα Βιογραφικά σας στο: hr@fru.gr

Θα τηρηθεί Απόλυτη Εχεμύθεια